Periodo medio de pago a proveedores: 58,40 días

(Expedientes anteriores al 4 de marzo de 2016)(Expedientes iniciados a partir 4 de marzo de 2016)


Nombre:

Instituto Municipal de Artes Escénicas

“Gran Teatro de Córdoba”

C.I.F:

G14078000

Domicilio Fiscal:

Avda. Gran Capitán 3, 14008 Córdoba

 

Domicilio ADMINISTRACIÓN:

Teatro de la Axerquía

Avda. Menéndez Pidal, s/n

14004 - CÓRDOBA (España)

Teléfono:

957 760 945